BİZİ 7/24 ARAYIN
0(312) 354 77 33

Adli Belge İnceleme Hizmeti

Adli Belge İnceleme Hizmeti

Adli Belge (Grafoloji) İnceleme ve Analiz Hizmetleri

Adli belge incelemesi, hukuki süreçlerde delil olarak sunulan belgelerin uzmanlar tarafından incelenmesi ve değerlendirilmesi işlemidir. Bu incelemeler genellikle mahkemelerde delil olarak sunulacak belgelerin doğruluğunu, geçerliliğini ve sahteliğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilir. Adli belge incelemesi, suç mahalli analizi, el yazısı analizi, kimlik tespiti, dijital veri analizi gibi farklı alanlarda uygulanabilir.

 

Bir adli belge incelemesi genellikle şu adımları içerir:

► Toplama ve Belgeleme: İncelenecek belgeler toplanır, doğru bir şekilde belgelenir ve gerekli güvenlik önlemleri alınır. Belgelerin bütünlüğü korunmalıdır.

► Belgenin Türüne Göre İnceleme: Belgelerin türüne bağlı olarak farklı yöntemler kullanılabilir. Örneğin, el yazısı analizi ile elle yazılmış notlar incelenebilirken, dijital veri analizi ile elektronik dokümanlar incelenebilir.

► El Yazısı Analizi: Eğer belge elle yazılmışsa, el yazısı analizi kullanılarak yazının sahte olup olmadığı, yazının aynı kişi tarafından mı yazıldığı gibi sorular yanıtlanır.

► Kimlik Tespiti: Belgede yer alan imza, fotoğraf veya diğer kimlik bilgilerinin gerçekliği incelenir. Kimlik hırsızlığı durumunda, sahte kimliklerin tespiti bu aşamada yapılır.

► Dijital Veri Analizi: Elektronik belgelerde, metinlerde veya diğer dijital verilerde değişiklik yapıldıysa veya belge üzerinde oynanmışsa, bu tür manipülasyonlar dijital veri analizi ile tespit edilmeye çalışılır.

► Bilirkişi Raporu Hazırlama: İnceleme sonuçları bir rapor haline getirilir. Bu rapor, mahkemeye veya ilgili taraflara sunulabilir. Rapor, inceleme yöntemleri, bulgular ve uzman görüşlerini içerir.

 

Adli belge incelemesi genellikle uzman bilirkişiler tarafından yapılır. Bu kişiler genellikle ilgili alanda eğitim almış ve deneyim kazanmış uzmanlardan oluşur. Adli belge incelemesi sonuçları, adil bir yargılama sürecinin sağlanmasında önemli bir rol oynar. Bu tür incelemeler, suçlu veya masumun belirlenmesinde etkili bir araç olabilir.

Sahtecilik, dolandırıcılık, belgede tahrifat, belgede sahtecilik, imza ve yazı takliti gibi unsurlara maruz kaldıysanız ve bunu teknik olarak ispatlamak istiyorsanız mutlaka ve mutlaka profesyonel bir destek almanız gerekmektedir. Ayrıca Hukuk ve Ceza kanunlarımızın ilgili maddeleri kapsamında “Uzman Görüşü” alınarak maruz kaldığınız bu durumu ispatlayabilirsiniz.

 

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 67. maddesinde; “Cumhuriyet savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafii veya kanunî temsilci, yargılama konusu olayla ilgili olarak veya bilirkişi raporunun hazırlanmasında değerlendirilmek üzere ya da bilirkişi raporu hakkında, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler.” hükmü yer almaktadır.

 

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 293. maddesinde; “Taraflar, dava konusu olayla ilgili olarak, uzmanından bilimsel mütalâa alabilirler” şeklinde hükümler bulunmaktadır. Yine “Uzman Görüşü” ile ilgili Yargıtay 15. Hukuk Dairesinin aşağıdaki kararı bulunmaktadır.

 

BilgiKoru olarak, yukarıda belirtilen kanun maddeleri kapsamında, Adli Belge İnceleme (Sahtecilik ve Grafoloji) alanlarında gerekli incelemeler yapılarak, Uzman Görüşü/Uzman Mütalaası raporu profesyonel olarak alabilirsiniz.

Adli Belge İnceleme (Sahtecilik ve Grafoloji) kapsamında sunmuş olduğumuz hizmetler:

■ İmza İncelemeleri

■ El Yazısı Analizi ve İncelemeleri

■ Özel ve Resmi Belgelerde Tahrifat İncelemesi

■ Belge Sahteciliği

■ Kaşe ve Mühür izi analizi ve incelemeleri

■ Belgenin Eldesinin Analizi

■ Yazıcı Çıktısı İncelemeleri

■ Daktilo Makine Yazı İncelemesi 

HİZMETLERİMİZ

BİZE SORU SORUN

Bizimle iletişime geçmek ve soru sormak için iletişim butonuna tıklayınız.