BİZİ 7/24 ARAYIN
0(312) 354 77 33

KVKK Veri Kurtarma Aydınlatma Metni

KVKK VERİ KURTARMA AYDINLATMA METNİ

AYDINLATMA METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak kişisel verilerinizin işlenmesi ve muhafaza edilmesi önem arz etmektedir. Veri sorumlusu sıfatı altında Mirefe Bilişim Teknolojileri Tic. Ltd. Şti. olarak kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin kanunda öngörülen sınırlar dahilinde ve kanuna uygun olarak işlediği konusunda siz müşterilerimizi bilgilendirmekte ve aydınlatmaktayız. Başta ilgili kanun hükümleri olmak üzere verilerinizin yetkisiz üçüncü kişilere aktarımının önüne geçebilmek adına Mirefe Bilişim Teknolojileri Tic. Ltd. Şti. olarak gereken tüm teknik ve idari tedbiri almaktayız. Bu bağlamda bilhassa şirket içi politikalarımızı kanuna uygun hale getirmekte ve verilerinizin korunmasına yönelik her türlü yazılım ve donanımı bünyemizde bulundurmaktayız. Tüm bunları sağlayabilmek adına öncelikle gerek şirket içinde çalışanlarımızın gerekse iş yaptığımız üçüncü kişilerin Gizlilik Politikamıza aykırı davranmasını önlemeye çalışmaktayız.

Şirketimize verilerinizin kurtarılmasına ilişkin yapmış olduğunuz işbu talep kapsamında sizlerden sözleşmeni yapılabilmesi, hizmetin ifası ve veri kurtarma işleminin gerçekleştirilebilmesi amacıyla gerekli olan bilgiler alınmakta ve sistemlerimizde işlenmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak toplanan ve işlenen kişisel verileriniz, sadece işin yapılabilmesi amacıyla ve gizlilik sözleşmeleri eşliğinde;

-Veri kurtarma talebinizin karşılanabilmesi,
-Veri kurtarma hizmetinin ifasının sağlanması,
-Veri kurtarma hizmeti kapsamında siz müşterilerimizle iletişimin sağlanabilmesi,
-Verinizin kurtarılıp kurtarılamadığına ilişkin sizlere bilgi verilebilmesi amacıyla talep edilmektedir.

Mirefe Bilişim Teknolojileri Tic. Ltd. Şti. verilerinizin kurtarabilmesini sağlamak maksadıyla şirket ve çözüm ortaklarına/tedarikçilerine ve ifa yardımcısı konumundaki şirketlere kişisel verilerinizi aktarabilecektir. KVKK m.11’e göre veri sahibi olarak şirketimize vermiş olduğunuz kişisel verilerinizle ilgili bilgi talebi hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkınızı kolaylaştırmak için ayrıca bir başvuru formu da Mirefe Bilişim Teknolojileri Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır. Başvuru formu ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin ayrıntılı bilgiye internet sitemizden KVKK ulaşabilirsiniz.

İşbu “Veri Kurtarma Talep Formu” kapsamında Kişisel verilerinizin, yukarıda bilginize sunulan Aydınlatma Metni ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak; Şirketimizin hizmetinin ifası ve ticari faaliyetinin yürütülmesi kapsamında elde edilmesini ve işlenmesini onaylıyor musunuz?

Aydınlatma Metnini Okudum.            

Kişisel Verilerimin İşlenmesini Onaylıyorum. 

(“Veri Kurtarma Talep Formu” doldurup tarafımıza yazılı veya e-posta adresinden iletmeniz durumunda yukarıda yazılı bulunan aydınlatma metni içeriğinde yer alan hususları onayladığınız anlamına gelmektedir.)